O společnosti

Společnost Top Function vznikla za účelem propojit a více přiblížit akademickou půdu k reálné praxi.

  • Hlavně při realizaci konkrétních projektů se mohou studenti dál rozvíjet a přemýšlet nad budoucím zaměřením.
  • Při práci na reálném projektu pod vedením zkušeného mentora si lze postupně osvojit základní pracovní návyky a lépe vnímat požadavky firem.
  • Formulace požadavků na zdokonalení výuky VŠB – TU Ostrava skrze studenty, které budou vycházet ze získaných praktických zkušeností studentů při realizaci projektů – do budoucna přinese větší připravenost absolventů univerzity pro zaměstnání.
Výpis z obchodního rejstříku